واسم تو بهترینی برام ♫ عزیزترینی من عاشق توام تو♥♫

تو که قشنگ ترینی ♫ بی تو خزون سردم♥♫

لبریز آه و دردم ♫ بی تو یه برگ پاییز♥♫

یه برگ خشک و زردم ♫ بی تو دلم می گیره♥♫

تو تنهایی اسیره ♫ اگه نیای دل من♥♫

میشکنه ♫ و میمیره بیا بیا پیشم♥♫